IZJAVA O PRIVATNOSTI – GROUPE SEB BOSNA I HERCEGOVINA

Pročitajte našu Politiku privatnosti

Groupe SEB je posvećen zaštiti osjetljivosti i privatnosti podataka koji su mu povjereni. U
sklopu osnovne obaveze, Groupe SEB se obavezuje na odgovarajuću zaštitu i upotrebu podataka
o ličnosti koji su prikupljeni onlajn.
Uopšteno govoreći, naša namjera je da prikupljamo samo podatke o ličnosti (u daljem tekstu ih
možemo zvati i lični podaci ili LP) koje su dobrovoljno dali onlajn posjetioci sajta tako da
možemo da ponudimo informacije i usluge pojedincima. Pregledajte ovu Izjavu o privatnosti
(“Izjava o privatnosti“) kako biste saznali više o načinu na koji mi prikupljamo, koristimo,
dijelimo i štitimo podatke o ličnosti koje dobijamo putem ovog sajta.

01. Prikupljanje i upotreba ličnih podataka
01.1 Automatsko prikupljanje ličnih podataka
01.1.1 IP adrese
01.1.2 Kolačići
01.1.3. Google analitika
01.1.4 Web-svjetionik
01.1.5 Alatke koje zavise od geografskog položaja uređaja
01.2 Vidžeti za društvene mreže i aplikacije
01.3 Djeca
02. Dijeljenje i iznošenje podataka o ličnosti
03. Izbor
04. Pristup
05. Bezbijednost i integritet podataka
06. Linkovi ka drugim sajtovima
07. Promjene u izjavi
08. Pitanja u vezi sa politikom i njihova primjena

___________________________________________

01. Prikupljanje i upotreba podataka o ličnosti

Mi dobijamo Vaše podatke o ličnosti ukoliko odaberete da ih dostavite. Samim
registrovanjem i/ili podnošenjem podataka o ličnosti Groupe SEB, slažete se sa time da će se
podaci koristiti u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Vaši podaci o ličnosti neće se koristiti u
druge svrhe, osim ukoliko ne dobijemo Vašu saglasnost ili ukoliko drugačije zahtjeva ili nalaže
zakon ili profesionalni standardi. Na primjer, ukoliko nam pošaljete poruku putem e-mail-a
zahtjevajući informacije o Groupe SEB, mi ćemo koristiti Vašu e-mail adresu i ostale podatke
koje ste dostavili da bismo Vam odgovorili na zahtjev ili upit.
U nekim slučajevima kada ste se registrovali za pojedine usluge mi možemo privremeno da
sačuvamo Vašu e-mail adresu dok ne primimo potvrdu o informaciji koju ste dostavili putem

mail-a (tj. kada pošaljemo mail na e-mail adresu koja je dostavljena tokom Vaše registracije da
bi se potvrdio zahtjev za upis).
Groupe SEB obično prikuplja samo podatke o ličnosti neophodne da bi se ispunio Vaš zahtjev.
Tamo gde se traže dodatni podaci bit ćete o tome obaviješteni u trenutku prikupljanja.
Groupe SEB samo prikuplja podatke o ličnosti kada nam pojedinci dobrovoljno pruže takve
podatke ili kada se takvi podaci zahtjevaju ili su dozvoljeni da se prikupljaju zakonom ili
profesionalnim standardima. Osjetljivi podaci uključuju podatke o ličnosti koji se tiču rase,
nacionalne pripadnosti,političkih uvjerenja, članstva u sindikatu, religijskih ili sličnih uvjerenja,
fizičkog ili mentalnog zdravlja, seksualnog opredjeljenja ili krivičnog dosijea. Molimo Vas da
budete obazrivi prilikom pružanja osjetljivih podataka Groupe SEB-u, i ni pod kakvim
okolnostima, ne pružajte osjetljive podatke Groupe SEB-u ukoliko niste dali saglasnost Groupe
SEB-u da koristi podatke za svoje legitimne svrhe kao i saglasnost za iznošenje i čuvanje takvih
podataka u bazi podataka Groupe SEB-a. Ukoliko imate bilo kakva pitanja o tome da li je, ili
može da bude, pružanje osjetljivih podataka Groupe SEB-u neophodno ili odgovarajuće za
određene svrhe, molimo Vas da kontaktirate Groupe SEB.
1.1 Automatsko prikupljanje podataka o ličnosti
U pojedinim slučajevima, Groupe SEB i njegovi pružaoci usluga koriste kolačiće, i ostalu
tehnologiju kako bi automatski prikupili određenu vrstu podataka prilikom onlajn posjete kao i
putem mail-a koje mi možemo razmijeniti. Prikupljanje ovih podataka nam omogućava da
prilagodimo Vaše onlajn iskustvo, poboljšamo učinak, upotrebljivost i efikasnost prisustva
Groupe SEB-a onlajn kao i da ocijenimo efikasnost aktivnosti na polju marketinga.
1.1.1 IP adrese
IP adresa predstavlja broj koji je dodijeljen Vašem kompjuteru kad god pristupite internetu. To
daje mogućnost kompjuterima i serverima da se prepoznaju i komuniciraju jedni sa drugima. IP
adresa sa koje se posjetilac javlja može biti zabilježena za svrhe IT bezbjednosti i dijagnostiku
sistema. Ovaj podatak može također da posluži u zbirnom obliku za sprovođenje analize o
trendovima i učinku web-sajta.
1.1.2 Kolačići
Kolačići mogu biti smješteni na Vašem kompjuteru ili uređaju koji omogućava internet kad god
nas Vi posjetite onlajn. To dozvoljava sajtu da zapamti ko su korisnici i služi različitim svrhama.
Na našim sajtovima pojavit će se baner sa obavještenjima zahtjevajući Vašu saglasnost za
prikupljanje kolačića. Ukoliko ne date saglasnost, Vaš kompjuter ili uređaj koji omogućava
internet neće biti praćen za aktivnosti na polju marketinga. Možda će zbog funkcionalnosti biti
potrebna pomoćna vrsta kolačića nazvana kolačići za “unos podataka“. Takvi kolačići neće biti
blokirani upotrebom banera sa ovim obavještenjem. Vaš izbor bit će sačuvan u kolačiću i važit
će 90 dana. Ukoliko želite da poništite svoj izbor, možete to i da učinite uklanjanjem Vašeg
kolačića čitača.

Iako velik broj čitača automatski prihvata kolačiće, možete da izaberete da li želite ili ne da
prihvatite kolačiće u podešavanjima Vašeg čitača (najčešće se nalazi u meniju Alati ili
Parametri). Bilo kada možete da izbrišete kolačiće sa Vašeg uređaja. Međutim, budite svjesni da
ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći u potpunosti da iskusite pojedine elemente naših
web-sajtova.
Dodatne informacije o upravljanju kolačićima mogu da se pogledaju u datoteci za pomoć u
Vašem čitaču ili putem sajtova kao što su: www.allaboutcookies.org
Ostali alati i vidžeti trećih lica mogu se koristiti na našoj pojedinačnoj web-stranici kako bi se
pružila dodatna funkcionalnost. Upotrebom ovih alata ili vidžeta može se postaviti kolačić na
Vašem uređaju tako da olakša upotrebu njihovih usluga i da osigura da je Vaša interakcija
prikazana propisno na našim web-stranicama. Kolačići sami po sebi ne odaju Vašu e-mail adresu
niti na neki drugi način odaju Vaš identitet. Prema našim analitičkim izvještajima, mi možemo
da dobijemo ostale identifikacione elemente, uključujući i IP adrese, ali to je samo za svrhe
identifikovanja broja jedinstvenih posjetilaca našeg web-sajta kao i geografsko porijeklo
posjetioca, a ne za svrhe identifikovanja pojedinačnih posjetilaca.


KRETANJEM PO NAŠEM WEB-SAJTU ILI UNOŠENJEM VAŠIH PODATAKA ZA
PRIJAVLJIVANJE KAKO BISTE PRISTUPILI OBLASTIMA NAMJENJENIM
REGISTROVANIM KORISNICIMA, IZRAŽAVATE SAGLASNOST SA NAŠIM
STAVLJANJEM OVIH KOLAČIĆA NA VAŠ KOMPJUTER ILI UREÐAJ.


1.1.3. Google analitika
Groupe SEB koristi Google analitiku. Više o tome kako Groupe SEB koristi Google analitiku
možete naći na sljedećoj stranici:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Da bismo ponudili posjetiocima web-sajta više mogućnosti o tome na koji način Google analitika
prikuplja podatke, Google je razvio Pomoćni program „Google Analytics Opt-out Browser“.
Pomoćni program obavještava Google Analytics JavaScript (ga.js) kako bi naznačio da podaci o
posjeti web-sajta ne treba da se šalju Google Analitici. Pomoćni program Google Analytics Opt-
out Browser ne spriječava da se podaci pošalju samom web-sajtu ili nekim drugim analitičkim
uslugama.
1.1.4. Web-svjetionik
Web-svjetionik je mala grafička datoteka na web-stranici koja se može koristiti da prikuplja
određene podatke sa Vašeg kompjutera, kao što je IP adresa, vrijeme kada je sadržaj pregledan,
tip čitača kao i postojanje kolačića prethodno postavljenih od strane istih servera. Groupe SEB
koristi web-svjetionike samo u skladu sa primjenjivim zakonom.
Groupe SEB ili njihovi pružaoci usluga mogu da koriste web-svjetionike kako bi istražili
efikasnost web-sajtova trećih lica koji nam pružaju usluge marketinga i upravljanje kolačićima.
Imate opciju da prikažete pojedine neupotrebljene web-svjetionike tako što ćete odbaciti njihove

povezane kolačiće. Web-svjetionik još uvijek može zabilježiti posjetu anonimnog korisnika sa
Vaše IP adrese ali informacije o kolačiću neće biti zabilježene.
U našim pojedinim internet biltenima i drugim sredstvima komunikacija, možemo da
nadgledamo aktivnosti primaoca kao što je učestalost otvaranja mail-a kroz ugrađene linkove u
samim porukama. Mi prikupljamo ovakve informacije kako bismo izmjerili interesovanja
korisnika i poboljšali buduća korisnička iskustva.
1.1.5Alati koji zavise od geografskog položaja uređaja Groupe SEB može da prikuplja i

koristi geografski položaj Vašeg kompjutera ili mobilnog uređaja.
Ovakvi podaci o položaju se prikupljaju u cilju pružanja informacije koje se tiču usluga za koje
mislimo da će Vam koristiti na osnovu Vašeg geografskog položaja i u cilju poboljšanja
proizvoda i usluga koje zavise od geografskog položaja uređaja.
1.2 Vidžeti za društvene mreže i aplikacije
Groupe SEB web-sajtovi mogu da uključuju funkcionalnost kako bi omogućili dijeljenje preko
aplikacija sa društvenih mreža trećih lica, kao što je opcija za Facebook, Tweeter ili Google Plus
vidžet. Ove aplikacije za društvene mreže mogu da prikupljaju i koriste podatke koji se tiču Vaše
upotrebe Groupe SEB web-sajtova (detaljnije pogledati kolačić iznad ‘Dijeljenje na društvenim
mrežama’).Bilo kakve lične podatke koje ste dali putem aplikacija za društvene mreže mogu
prikupiti i koristiti drugi članovi te aplikacije za društvene mreže i takve interakcije su regulisane
politikama o privatnosti kompanije koja pruža aplikacije. Mi nemamo kontrolu nad tim
kompanijama niti odgovornost za njihovu upotrebu Vaših podataka.
Nadalje, blogovi, forumi i ostale aplikacije ili usluge mogu biti hostovane na web-sajtovima
Groupe SEB-a (zajedničkim imenom nazvani “elementi društvenih mreža“). Svrha elementa
društvenih mreža je da olakša dijeljenje znanja i sadržaja. Bilo kakve lične podatke koje ste dali
na elementima društvenih mreža Groupe SEB-a mogu biti podijeljene sa drugim korisnicima tih
elemenata društvenih mreža (osim ako nije drugačije navedeno u momentu prikupljanja), i nad
njima mi možemo imati ograničenu ili nikakvu kontrolu.
1.3 Djeca
Groupe SEB razumije da je važno zaštiti privatnost djece, naročito u onlajn okruženju. Naši
sajtovi nisu predvidjeni za djecu mlađu od 13 godina. Naša je politika takva da nikada s
namjerom ne prikupljamo niti čuvamo podatke o bilo kojoj osobi mlađoj od 13 godina, osim u
slučaju kada je to dio angažovanja o pružanju profesionalnih usluga.

2. Dijeljenje i iznošenje podataka o ličnosti

Mi ne dijelimo lične podatke sa trećim licima, osim ako je neophodno za naše legitimne
profesionalne i poslovne potrebe, kako bismo izvršili Vaše zahtjeve i/ili ako nalaže ili je
dozvoljeno zakonom ili profesionalnim standardima.

U pojedinim slučajevima, Groupe SEB može da podijeli Vaše podatke o ličnosti sa raznim
eksternim društvima ili pružaocima usluga ili dobavljačima koji rade u naše ime kako bi nam
pomogli da ispunimo Vaše zahtjeve.
Groupe SEB može također da objelodani podatke o ličnosti u vezi sa prodajom, ustupanjem ili
ostalim prijenosom poslovanja na koje se podaci odnose, kako bi odgovorili na zahtjeve državnih
organa ili agencija za sprovođenje zakona ili tamo gdje se to zahtjeva primjenjivim zakonom,
zahtjevima suda ili državnim propisima.
Ovakva objelodanjivanja mogu biti potrebna i za kontrole privatnosti podataka ili bezbjednosti
i/ili za istraživanje ili kao odgovor na žalbu ili prijetnju po bezbjednost. Groupe SEB ne prodaje
LP trećim licima. Također, Groupe SEB neće prenijeti Vaše LP trećim licima za njihove lične
potrebe marketinga.


3. Izbori


Uopšteno govoreći, Vi niste obavezni da podnesete Groupe SEB – u onlajn bilo kakve LP, ali
možda ćemo tražiti da nam date izvjesne LP kako bismo Vam dostavili dodatne informacije o
našim uslugama i proizvodima. Također, Groupe SEB može da Vas pita za odobrenje da koristi
Vaše LP i Vi možete da se složite ili da odbijete takvu upotrebu. Ako izaberete određene usluge
ili komunikacije, kao što je elektronsko naručivanje artikala, bit ćete u mogućnosti da se odjavite
bilo kada prateći instrukcije koje se nalaze unutar svake komunikacije. Ako odlučite da se
odjavite, pokušat ćemo da odmah obrišemo Vaše podatke, iako će nam možda biti potrebne
dodatne informacije pre nego što nastavimo sa Vašim zahtjevom. Vaša odluka da pružite LP je
dobrovoljna i Vaš pristanak, kada je jednom dat, može biti opozvan.
Kao što je navedeno iznad u “Kolačići“, ukoliko želite da spriječite kolačiće da Vas prate dok se
krećete po našim sajtovima, možete ponovo da podesite Vaš čitač da odbije sve kolačiće ili da
naznačite kada se kolačić šalje. Međutim, imajte u vidu da pojedini dijelovi naših sajtova možda
neće dobro raditi ukoliko izaberete da odbijete kolačiće.


4. Pristup


Ukoliko ste Groupe SEB-u dostavili lične podatke, u večini slučajeva imate pravo da pristupite
takvim podacima kako biste ispravili bilo kakve nepravilnosti. Možete također i da pošaljete
zahtjev da se ažuriraju ili uklone podaci o Vama tako što ćete  kontaktirati Groupe SEB  i mi
ćemo preduzeti sve razumne i praktične napore kako bismo se uskladili sa Vašim zahtjevom
dokle god je on saglasan sa primjenjivim zakonom i profesionalnim standardima.


5. Obezbjeđenje i integritet podataka


Groupe SEB ima razumne politike i procedure bezbjednosti radi zaštite podataka o ličnosti od
neovlaštenog gubitka, zloupotrebe, izmjene ili uništenja. Međutim, uprkos najboljim naporima
Groupe SEB-a ne može se u potpunosti garantovati bezbjednost od svih opasnosti. Prema našim
mogućnostima, pristup Vašim podacima o ličnosti je ograničen na pojedince kojima je potrebno
da znaju te podatke. Ovi pojedinci koji imaju pristup podacima su u obavezi da čuvaju

osjetljivost takvih podataka. Mi također ulažemo razumne napore da zadržimo podatke o ličnosti
toliko dugo koliko su podaci neophodni da bi se uskladio zahtjev pojedinca ili sve dok ta osoba
ne zatraži da se podaci uklone.


6. Linkovi ka drugim sajtovima


Molimo Vas da imate u vidu da Groupe SEB web-sajtovi mogu da sadrže linkove ka drugim
sajtovima, uključujući sajtove koje održavaju ostala društva a nisu regulisani ovom Izjavom o
privatnosti već drugim izjavama o privatnosti koje se mogu razlikovati u pojedinim dijelovima.
Mi savjetujemo korisnike da pregledaju izjavu o privatnosti na svakom web-sajtu koji posjete
prije nego što objelodane bilo kakve podatke o ličnosti.


7. Promjene u izjavi


Groupe SEB može povremeno da izmjeni Izjavu o privatnosti kako bi odražavala našu trenutnu
praksu o privatnosti. Kada napravimo izmjene u izjavi, mi ćemo ispraviti i datum ažuriranja na
dnu ove stranice. Savjetujemo Vam da s vremena na vrijeme pročitate Izjavu o privatnosti kako
biste bili informisani o tome na koji način Groupe SEB štiti Vaše podatke.


8. Pitanja u vezi sa politikom i njihova primjena


Groupe SEB se obavezuje da će štiti onlajn privatnost Vaših podataka o ličnosti. U slučaju da
imate bilo kakva pitanja ili komentare o našem administriranju Vaših podataka o ličnosti,
molimo Vas da nas kontaktirate. Također ovu adresu možete da koristite kako biste iznijeli bilo
kakva pitanja koja možete imati vezano za usklađenost sa ovom Izjavom o privatnosti.

___________________________________________


Groupe SEB BiH, Valtera Perića 6, 71000 Sarajevo, BiH.
Telefon: +387 81 920 003
Email: 
info@produzenagarancija.ba
infobh@groupeseb.ba


GROUPE SEB, 17. avgust 2021.